EXTREME SPORTS PARK

Project:
Board Sport Park, Afstudeerproject

Begeleiders:
Ton Venhoeven
Marco Vermeulen
Ralph Brodrück
Willem Bakker

Locatie:
Roermond


Ontwerp:

Om de plek toegankelijk te maken wordt een parkachtige laag over de sportruimtes getrokken. Deze laag bestaat uit grasvlakken, struiken en wegen die aantakken op de omliggende groenstructuur en wegen. Verder wordt deze laag aangevuld met een skateplein die met het groen en netwerk van wegen een laag en ruimte vormt die gebruikt kan worden door fietsers, wandelaars, skaters.
De sportruimtes in de onderwereld zijn daarbij als de treden van een trap neergelegd om interacties tussen de zo ontstane boven- en


onderwereld mogelijk te maken, middels de verticale vlakken die daardoor ontstaan. De trapvorm biedt tevens de mogelijkheid tot interessante interacties tussen verschillende sportruimtes zonder dat een eigen plek voor de verschillende sporters verloren gaat.
Zo liggen meerdere werelden over en bij elkaar, werelden die uitnodigen tot verschillend gebruik maar die pas interessant worden waar ze elkaar raken en kruisen zodat er daartussen iets kan gebeuren.