FOLDING A PLAN

Project:
Faculteit Industrial Design

Opdracht:
Projectwerk
TU/e

Locatie:
Campus TU/e


Opgave:

De komst van de nieuwe studie Industrial Design op de TU/e was tevens de komst van een nieuwe onderwijsmethode. Het probleemge-stuurd onderwijs en het inzetten op snel contact tussen studenten en docenten is als aanleiding genomen voor een open gebouw waarbij het plan eerst is neergelegd en daarna opgevouwen.


In dit gebouw met veel continue vlakken en veel zicht-relaties tussen ruimtes zijn de noodzakelijke afzonderlijke werk, vergader- en presentatieruimtes daarna los en veranderbaar geplaatst. .