SEATS2MEET BAR

Project:
Bar herontwerp

Opdrachtgever:
Seats2Meet
Eindhoven Strijp-S

Locatie:
Apparatenfebriek
Eindhoven Strijp-S

In samenwerking met:
annekevervoort.nl
gemmategelaers.nl


Opgave & Ontwerp:
Als antwoord op de vraag om deze wat kale bar te verfraaien is het idee ontstaan hier en klein stukje Strijp-S van te maken binnen het voormalig Philips terrein Strijp-S. Met in gedachten de karakteristieke muurtekeningen van Anneke Vervoort is een ontwerp gemaakt waarbij een tekening van Strijp gekromd is om de bar als een soort van binnenste buiten gekeerd panorama Mesdag. De kolom in het midden van de bar verwijst met het toegevoegde klokdeel naar het meest markante gebouw van Strijp, het klokgebouw.
Na wat studies naar lijnvoering, perspectivische werking en interessante beleving bij rondgang om de bar, is met de uitvoering begonnen.


De gezamenlijke uitvoering door Anneke Vervoort, Gemma Tegelaers en ik was een beleving op zich, waarbij ter plekke is onderzocht wat het beste werkte. Onder toeziend oog van Anneke en in haar stijl hebben wij met z’n drieën gezellig getekend en is het werk echt ontstaan.
Het gekromde oppervlak heeft de perspectivische kracht van de muurtekening met meerdere vluchtpunten verder versterkt en tot een bar geleid waar Seats2Meet Eindhoven verheugd het nieuwe jaar 2013 mee in gaat.
De uitvoering van het klokdeel is op komst.